Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija

OPERACIJŲ TYRIMAI VERSLUI IR SOCIALINIAMS PROCESAMS
LOTD - 2010
2010 metų spalio 1 d., Vilnius


Konferencijos kryptys
 Optimizavimo metodai ir jų taikymas;
 Mateuristika ir duomenų gavyba;
 Sprendimų priėmimas versle ir socialinėse sistemose;
 Kompleksinės socialinės sistemos;
 Tinklų modeliavas ir simuliavimas;
 Operacijų tyrimo taikymas aplinkosaugoje ir darniajam vystymuisi

Taip pat priimami pranešimai ir kitomis OT teorijos ir taikymo temomis.

Rengiačios institucijos
Konferenciją rengia:
  Lietuvos operacijų tyrimo draugijas (LOTD)
  Matematikos ir informatikos institutas (MII)
  Mykolo Riomerio universitetas (MRU)
  Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)
Maloniai kviečiame šių metų spalio 1 d. dalyvauti 3-oje Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijoje "Operacijų tyrimas verslui ir socialiniams procesams".
Konferencijoje taip pat kviečiami dalyvauti pranešimų bei straipsnių bendraautoriai, kurie nebūtinai yra jaunieji mokslininkai arba doktorantai, o taip pat visi, besidomintys operacijų tyrimų teorija bei taikymais.

Konferencijos programą galima rasti čia.