Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija

OPERACIJŲ TYRIMAI VERSLUI IR SOCIALINIAMS PROCESAMS
LOTD - 2010
2010 metų spalio 1 d., Vilnius


Konferencijos kryptys
 Optimizavimo metodai ir jų taikymas;
 Mateuristika ir duomenų gavyba;
 Sprendimų priėmimas versle ir socialinėse sistemose;
 Kompleksinės socialinės sistemos;
 Tinklų modeliavas ir simuliavimas;
 Operacijų tyrimo taikymas aplinkosaugoje ir darniajam vystymuisi

Taip pat priimami pranešimai ir kitomis OT teorijos ir taikymo temomis.

Rengiačios institucijos
Konferenciją rengia:
  Lietuvos operacijų tyrimo draugijas (LOTD)
  Matematikos ir informatikos institutas (MII)
  Mykolo Riomerio universitetas (MRU)
  Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)
Registracija
Registracija baigta.
Straipsnių pateikimas iki 2010 gruodžio 1 d. (Straipsnius reikia pateikti anglų kalba pagal nurodymus pateiktus http://www3.mruni.eu/~int.economics). Tinkamai paruoštus straipsnius atsiųsti adresu Kurasova@ktl.mii.lt.